Wij zoeken betrokken en enthousiaste bestuursleden voor het SOCIAAL FONDS AMERSFOORTWil jij je als bestuurslid inzetten voor armoedebestrijding in Amersfoort?
In verband met het einde van de bestuurstermijn van enkele van onze bestuursleden, zoekt Stichting Sociaal Fonds Amersfoort (SFA) nieuwe kandidaat bestuursleden.

Het Sociaal Fonds Amersfoort is in 2014 op initiatief van de gemeente Amersfoort opgericht en richt zich op armoedebestrijding in Amersfoort. Wij doen dit met het overbruggingsfonds en het ontwikkelfonds. Het overbruggingsfonds is voor inwoners van Amersfoort die snel financiële hulp nodig hebben, omdat zij tijdelijk onvoldoende inkomen hebben voor hun eerste levensbehoeften. Het ontwikkelfonds is er voor nieuwe initiatieven en projecten op het gebied van armoedepreventie en armoedebestrijding in Amersfoort, die zonder een bijdrage uit het fonds niet of moeilijk kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast financieren wij het herstructureringsfonds in oprichting, waaruit schulden kunnen worden gesaneerd van Amersfoorters in financiële nood. Het resultaat is dat er één schuld overblijft bij één schuldeiser: de schuldhulpverlening namens de gemeente.

Aanvullende informatie bestuursfuncties

 

Een bestuurder van het Sociaal Fonds Amersfoort toont betrokkenheid met het armoedevraagstuk en heeft actuele kennis van of ervaring met de armoedeproblematiek. De kandidaten die wij zoeken hebben daarnaast globaal overzicht op het veld van instellingen en fondsen voor armoedebestrijding in Amersfoort, en hebben ideeën over de aanpak van de bestrijding en over de bijdrage vanuit dit fonds.
Tijdsinspanning: Naast de maandelijkse vergadering en het beoordelen van stukken, afhankelijk van de functie, bijeenkomsten bijwonen en aanspreekpunt voor inhoudelijke vraagstukken.
Indien u interesse heeft om het werk van het SFA te steunen en mede vorm te geven, ontvangen wij graag uw motivatie en cv. Voor nadere informatie kunt u contact leggen met onze coördinator Merlijn Deijmann via:

email coordinator@sociaalfondsamersfoort.nl
telefonisch op 033 800 34 10

 

check room availability